The Long Way Home – Hitchhiking-Cultural Relay Project 2015

Polish flag
wersja polska

.

The Long Way Home aka the Hitchhiking-Cultural Relay 2015 is our forthcoming travel project aiming at hitchhiking over 27,000 km from Turkey to Europe via Iran, Central Asia, China, Mongolia and Russia, while discovering local culture, learning, teaching and gift-giving.

To make it happen we are giving up our jobs, selling all our possessions and setting off on an 11 month epic journey.

.

Check out our promotional video to learn more about the project:

About the trip

Project aims

1) Cultural Relay – Learning local customs (dishes,games,music) from local people and passing this knowledge on – proving how wonderful different cultures can be.

2) Cover 27,000 km by thumb in 10-11 months, visiting 13 countries (Turkey, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, China, Mongolia, Russia, Estonia, Latvia, Lithuania).

3) Get home, to Europe. Whenever we hitchhiked in the past, we always set off for a trip and took a plane or a train back home when we reached our destination. This time we want to reverse this order and aim for home.

Our travel philosophy

We are avid hitchhikers who have been travelling by thumb for a number of years. During our next trip we want to prove that everyone can travel on a budget and explore places off the beaten track.

We are slow travellers and like to linger a bit longer in the places we’re visiting. During our hitchhiking trips we like to discover interesting customs and traditions, pick up the basics of the local language, learn how to make local dishes, play local games and listen to local music. And we try to make use of this knowledge in our daily lives. At home in Barcelona we drink Armenian coffee, eat the Turkish breakfast Sucuklu Yumurta and Macedonian Tavče gravče; we smoke shisha, play backgammon and listen to Balkan music. And we believe it’s worth discovering all the quirky little things every culture has to offer.

The Long Way Home 2015

What is the Hitchhiking Cultural Relay?

During our next trip we want to learn something new (food, game, music etc.) in every country we visit and pass this knowledge on. People who we meet on the way (our drivers, CS hosts etc.) who agree to participate in this project, will receive a small gift that would represent a tradition and help them cultivate it (i.e. to make traditional Polish pierogi, they would be given a pierogi cutter). In return they will teach us something that comes from their culture and we will pass this knowledge onto another person/family, again with a small practical gift.

We are planning to film the whole learning & teaching process and publish it on our blog to show you what interesting and exotic traditions you can incorporate in your daily lives. And we are going to have a lot of fun doing it!

 

The Cultural Relay has one more objective. During our trip to the Caucasus we were struck by the animosity that exists between neighbouring countries. While hitchhiking we met hundreds of hospitable, helpful and kind people who were absolutely wonderful to us (outsiders, visitors). But when we spoke to them they warned us against people living just across the border, calling them murderers and thieves, discouraging us from even travelling there, let alone hitchhiking. However, once we crossed the border, we were welcomed and surrounded by the same familiar kindness as before, although they were also surprised that we had managed to survive coming from that country.

When you hitchhike and cross many borders, sooner or later you realise that people are just the same everywhere you go and in most cases they are good, open and kind. By doing our Cultural Relay in which one person/family gives a small souvenir to another person living across the border, we want to show people we meet on the way that their neighbours are interesting and nice, and there is no reason to hate them.

Statistics

Route: over 27,000 km by thumb

Countries: 13 (Turkey, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, China, Mongolia, Russia, Estonia, Latvia, Lithuania).

Time: 10-11 months

.


.

“Do Domu Okrężną Drogą czyli Autostopowa Sztafeta Kulturowa 2015″ to nasz najbliższy projekt podróżniczy, w którym planujemy przejechać 27,000 km z Turcji to Europy przez Iran, Azję Środkową, Chiny, Mongolię i Rosję, odkrywając przy tym lokalną kulturę, ucząc siebie i innych oraz wymieniając się podarunkami.

Aby stało się to możliwe zamierzamy porzucić naszą dotychczasową pracę, mieszkanie, sprzedać wszystko, co mamy i wyruszyć w naszą 11-miesięczną podróż.

.

Obejrzyj nasze wideo promocyjne aby dowiedzieć się więcej o projekcie (w jęz. angielskim)

.

O wyprawie

Cele wyprawy

1) Sztafeta Kulturowa – chcemy nauczyć się lokalnych zwyczajów (potrawy, gry, muzyka) od ludzi spotkanych na trasie i wiedzę tę przekazać dalej, udowadniając tym samym jak fascynująco bogate są kultury odmienne od naszej kultury Zachodniej

2) Zamierzamy pokonać 27,000 km za pomocą kciuka w 10-11 miesięcy, odwiedzając 13 państw: Turcję, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan, Kazachstan, Chiny, Mongolię, Rosję, Estonię, Łotwę i Litwę.

3) Dojechać do Domu, do Europy – W przeszłości zawsze wyruszaliśmy z domu autostopem z zamiarem dojechania do wcześniej obranego celu podróży. Tym razem celem będzie powrót do domu, który będziemy musieli sobie znaleźć po powrocie do Europy i kto wie gdzie zdecydujemy się osiąść…

Nasza podróżnicza filozofia

Jesteśmy zapalonymi autostopowiczami, którzy podróżują za pomocą kciuka już dobrych kilka lat. Realizując naszą kolejną podróż chcemy pokazać, że każdy, tak jak my, może podróżować za małe pieniądze i poznawać miejsca nie odwiedzone jeszcze przez tłumy głodnych atrakcji turystów.

Jesteśmy „powolnymi” podróżnikami, nie lubimy się spieszyć i wolimy spędzić trochę czasu w miejscach, które odwiedzamy. W czasie naszych autostopowych eskapad fascynuje nas odkrywanie ciekawych tradycji i zwyczajów, złapanie podstaw lokalnego języka, nauczenie się lokalnych potraw, gier i słuchanie lokalnej muzyki. Zdobytą wiedzę staramy się wprowadzać do naszego życia codziennego. W naszym obecnym domu w Barcelonie pijemy kawę po ormiańsku, przyrządzamy tureckie śniadanie Sucuklu Yumurta oraz macedońskie tavče gravče, palimy sziszę, gramy w tryktraka i słuchamy Bałkańskich rytmów. I wierzymy, że naprawdę warto odkrywać wszystkie te drobne „dziwactwa”, które każda kultura ma do zaoferowania.

Do Domu Okrężną Drogą.

Czym jest Autostopowa Sztafeta Kulturowa?

W czasie naszej zbliżającej się wyprawy chcemy nauczyć się czegoś nowego (potrawa, gra, muzyka…) w każdym odwiedzonym kraju i przekazać tę wiedze dalej. Spotkani na trasie ludzie (nasi kierowcy czy gospodarze), którzy zgodzą się na udział w projekcie, otrzymają drobny upominek, który będzie reprezentował daną tradycję i pozwoli im ją pielęgnować. Dla przykładu, aby nauczyć ich robienia tradycyjnych polskich pierogów, otrzymają foremki, które ułatwią ich lepienie. W zamian nauczą nas oni czegoś, co wypływa z ich tradycji, a my przekażemy tę wiedze dalej w kolejnym kraju wraz z drobnym upominkiem otrzymanym od poprzedniej rodziny.

Ową wymianę wiedzy i upominków zamierzamy sfilmować i pokazać to, czego się nauczyliśmy na blogu oraz na naszym kanale YouTube abyście Wy także mogli poznać ciekawe i egzotyczne zwyczaje, i włączyć je do swojego życia codziennego. No i oczywiście zamierzamy dobrze się przy tym bawić!

.

Nasza Sztafeta Kulturowa ma jeszcze jeden cel, może ten najważniejszy. Podczas naszej podróży po Kaukazie, zszokowała nas antypatia, jaką pałali wobec siebie mieszkańcy sąsiadujących państw. W czasie podróży autostopem poznajemy mnóstwo wspaniałych, otwartych i gotowych do pomocy ludzi, którzy w większości wypadków są dla nas – obcych – otwarci i wielkoduszni. Kiedy jednak dzielimy się z nimi naszymi planami, mówiąc, że zamierzamy odwiedzić sąsiedni kraj, ci sami ludzie starają się nas odwieść od tego pomysłu, argumentując, że zostaniemy zamordowani, zgwałceni czy okradzeni w państwie znajdującym się zaledwie kilkadziesiąt kilometrów dalej. Jednakże po przekroczeniu granicy, ponownie zostajemy otoczeni cudowną opieką przez wspaniałych i pomocnych ludzi, którzy nie mają nic dobrego do powiedzenia o swoich sąsiadach i dziwią się jak udało nam się przeżyć w kraju, z którego właśnie przyjechaliśmy.

Każdy autostopowicz, który kiedykolwiek przekraczał granice różnych państw był z pewnością w podobnej sytuacji i nauczył się tym samym, że ludzie w każdym kraju są bardzo podobni do siebie – są tak samo mili, uśmiechnięci, gościnni i gotowi do pomocy.

W trakcie naszej Sztafety Kulturowej, w której jedna osoba czy rodzina przekazuje drobny upominek kolejnej osobie/rodzinie mieszkającej po drugiej stronie granicy, chcemy udowodnić napotkanym ludziom, że ich sąsiedzi są również ciekawi, życzliwi i otwarci, i nie ma powodu do nienawiści. Wręcz przeciwnie, każdy z nas może się czegoś od drugiego człowieka nauczyć.

Statystyki

Trasa: 27,000 km

13 państw: Turcja, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan, Kazachstan, Chiny, Mongolia, Rosja, Estonia, Łotwa i Litwa.

Czas: 10-11 miesięcy

11 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge